Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Adres e-mail:
info@designersko.pl

Wła­ści­cie­lem plat­for­my Designersko.pl jest:

Indie Desi­gners Sp. z o.o.
ul. Bra­ci Cze­czów 22/44
30–798 Kra­ków

Sąd Rejo­no­wy dla Kra­ko­wa Śród­mie­ścia Wydział XI KRS
KRS: 0000544383
NIP: 6793108303
REGON: 360815520

Kapi­tał zakła­do­wy: 200.000,00 PLN