Świecznik Enlightenment

Świeczniki Enlightenment to nowa kolekcja minimalistycznych świeczników z litego dębowego drewna. Kolekcja to nic innego jak wprowadzenie elementu światła na codzienny stół, podanie światła jak na dłoni. Połączenie prostoty drewnianych form i światła.

Enlightenment to cylindry ze szlachetnego drewna, malowane, z dodatkiem mosiężnych detali. Służą do serwowania popularnych „tealightów”, które zapalone w drewnianym świeczniku, niczym na tacy, rozświetlają przestrzeń.

Pro­jekt otrzy­mał nagro­dę MUST HAVE 2017 w ple­bi­scy­cie ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

Śred­ni­ca: 18,5 cm lub 22,5 cm
Dostęp­ne kolo­ry: natu­ral­ne drew­no, zie­lo­ny, żół­ty, błę­kit­ny, bia­ły

Mate­riał: drew­no dębo­we ole­jo­wa­ne ole­jem natu­ral­nym, lakier.
Opa­ko­wa­nie: kar­to­nik w natu­ral­nym kolo­rze z logo Swallow’s Tail.

Pole­ca­my ole­jo­wać świecz­ni­ki by zacho­wa­ły swo­je walo­ry na lata.

Swallow’s Tail

Markę Swallow’s Tail Furniture tworzy dwoje projektantów z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych: Magdalena Hubka, absolwentka wydziału Grafiki artystycznej oraz Piotr Grzybowski, który ukończył architekturę wnętrz. Projektowaniem mebli zajmują się od 1999 roku, ale własne studio i manufakturę zaczęli budować w 2012 roku, by dwa lata później stworzyć markę Swallow’s Tail Furniture.

Kup teraz